Jarmark ¦redniowieczny

Zapraszamy do zapoznania się ze stron± imprezy, która - mamy nadzieję - jest doskonałym wprowadzeniem do tego co się wkrótce odbędzie. Już w maju Bractwo Zamku Grodno wraz z Gmin± Walim pragn± zaprosić Państwo w swoje zamkowe mury. Doskonał± okazj± ku temu będzie kolejn± już odsłona Jarmarku ¦redniowiecznego. Odwiedzaj±cy będ± mogli między innymi obejrzeć ¶redniowiecznych rzemie¶lników przy pracy, a także nabyć ich produkty. Będzie można wybierać między innymi w miodach, historycznych ozdobach, czy uzbrojeniu. Każdy powinien odnaleĽć na Jarmarku co¶ interesuj±cego. Całej imprezie będ± towarzyszyć zmagania członków grup rekonstrukcji historycznej z całej Polski. Zaplanowane jest odbycie się dwóch ¶redniowiecznych turniejów bojowych: rycerskiego (walcz±cy w uzbrojeniu z okresu XIII-XVw.), oraz turnieju wojów (wczesne ¶redniowiecze - czasy wikińskie).Przewidziany jest również turniej łuczniczy oraz inne konkurencje z udziałem rekonstruktorów. fotobitwamala Punktem kulminacyjnym imprezy będzie na pewno bitwa. Starcie się wszystkich wojowników i rycerzy na ubitej zamkowej ziemi - kto zwycięży? - tego nie wie nikt.Dla osób stroni±cych od szczęku metalu przygotowane będ± również inne atrakcje. Podobno dawno temu kto¶ na zamku ukrył pewien skarb. Dzięki przygotowanym przez przez nas wskazówkom, każdy chętny będzie mógł zmierzyć się z t± zagadk±. Zapraszamy na Zamek Grodno w dniach 18-19 maja 2013!Strona Jarmarku ¦redniowiecznego